Confidentialitate

Prelucrarea datelor personale este necesară pentru a îndeplini termenii contractuali prevăzuți de către comerciantul online sau pentru pașii premergători încheierii unui contract cu un comerciant online.

DATE DE CONTACT ALE ÎMPUTERNICITULUI DATELOR PERSONALE

Datele de contact ale împuternicitului sunt: Maison S&A SRL, Calea Victoriei 143, Sector 1, Bucuresti, Romania, având adresa de e-mail concierge@sainteriors.ro, și numărul de telefon 0745.76.86.75.

LEGISLAȚIA PRIVIND PRELUCRARAREA DATELOR PERSONALE

Prelucrarea datelor dvs. personale este necesară atât pentru îndeplinirea termenilor contractuali încheiați între dvs. și împuternicitul prelucrării datelor personale, cât și pentru pașii premergători încheierii unui contract între dvs. și împuternicit, conform articolului 6 paragraful 1 aliniatul b) Reglementare 2016/679 aparținând Parlamentului European și Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) ( menționat în continuare drept „regulament“).

SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul procesării datelor dvs. personale este de a încheia un contract între dvs. și împuternicit sau de a executa o măsură de către împuternicit înainte de a încheia un astfel de contract.
Împuternicitului nu i se acordă automat libera decizie conform articolului 22 din regulament.

PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR PERSONALE

Datele personale sunt păstrate de către împuternicit pe perioada a 10 ani.

TERȚE PĂRȚI IMPLICATE ÎN OBȚINERE DATELOR PERSONALE

Alte părți implicate în obținerea datelor personale vor fi atât companiile de curierat sau transport, sau orice alte persoane implicate în livrarea bunurilor achiziționate, cât și părțile implicate în realizarea cu succes a plăților aferente contractului de cumpărare.
Împuternicitul nu intenționează să transmită datele dvs. personale unei terțe țări (aflată în afara UE) sau organizațiilor internaționale.

DREPTURILE DEȚINĂTORULUI DATELOR PERSONALE

În conformitate cu termenii și condițiile stabilite în regulament, aveți dreptul de a solicita împuternicitului accesul la datele dvs. personale, dreptul de a vă modifica sau șterge datele personale sau de a limita prelucrarea acestora, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale.
În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile privind prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă regulamentul este încălcat, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea de Supraveghere.

Nu aveți nici o obligație de a vă furniza datele personale. Furnizarea datelor dvs. personale reprezintă, însă, o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului. Fără furnizarea datelor dvs. personale, atât încheierea unui contract, cât și îndeplinirea acestuia de către împuternicit, nu se pot realiza.