Confidentialitate

Prelucrarea datelor personale este necesară pentru a îndeplini termenii contractuali prevăzuți de către comerciantul online sau pentru pașii premergători încheierii unui contract cu un comerciant online.

DATE DE CONTACT ALE ÎMPUTERNICITULUI DATELOR PERSONALE

Datele de contact ale împuternicitului sunt: Maison S&A SRL, Str. Spatarului 36, Sector 2, Bucuresti, Romania, având adresa de e-mail concierge@sainteriors.ro, si numarul de telefon 0745.76.86.75.

LEGISLAȚIA PRIVIND PRELUCRARAREA DATELOR PERSONALE

Prelucrarea datelor dvs. personale este necesara atât pentru îndeplinirea termenilor contractuali încheiați între dvs. si împuternicitul prelucrarii datelor personale, cât si pentru pasii premergatori încheierii unui contract între dvs. si împuternicit, conform articolului 6 paragraful 1 aliniatul b) Reglementare 2016/679 aparținând Parlamentului European si Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) ( menționat în continuare drept „regulament“).

SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul procesarii datelor dvs. personale este de a încheia un contract între dvs. si împuternicit sau de a executa o masura de catre împuternicit înainte de a încheia un astfel de contract.
Împuternicitului nu i se acorda automat libera decizie conform articolului 22 din regulament.

PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR PERSONALE

Datele personale sunt pastrate de catre împuternicit pe perioada a 10 ani.

TERȚE PĂRȚI IMPLICATE ÎN OBȚINERE DATELOR PERSONALE

Alte parti implicate în obținerea datelor personale vor fi atât companiile de curierat sau transport, sau orice alte persoane implicate în livrarea bunurilor achiziționate, cât si partile implicate în realizarea cu succes a platilor aferente contractului de cumparare.
Împuternicitul nu intenționeaza sa transmita datele dvs. personale unei terte tari (aflata în afara UE) sau organizatiilor internaționale.

DREPTURILE DEȚINĂTORULUI DATELOR PERSONALE

În conformitate cu termenii si condițiile stabilite în regulament, aveți dreptul de a solicita împuternicitului accesul la datele dvs. personale, dreptul de a va modifica sau sterge datele personale sau de a limita prelucrarea acestora, dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale.
În cazul în care considerați ca v-au fost încalcate drepturile privind prelucrarea datelor dvs. personale sau daca regulamentul este încalcat, aveti dreptul sa depuneti o plângere la Autoritatea de Supraveghere.

Nu aveți nici o obligație de a va furniza datele personale. Furnizarea datelor dvs. personale reprezinta, însa, o cerinta necesara pentru încheierea si executarea contractului. Fara furnizarea datelor dvs. personale, atât încheierea unui contract, cât si îndeplinirea acestuia de catre împuternicit, nu se pot realiza.